1Η ΜΑΙΟΥ

1Η ΜΑΙΟΥ σήμερα και οι συντάκτες του blog

δεν είναι σπίτια τους την ιστορική αυτή μέρα..

και αυτο προτείνουν και σε σας.

Όλοι στους δρόμους.